ryteliai

ryteliai
rytẽliai sm. pl. (2) priešpiečiai (valgis): Reikėjo išpjaustyt stiklo langelius, būtau regėjus saulelę tekant, būtau regėjus rytelius nešant (d.) Dbč. Kuri ankstų rytą kėlės, rytelius gamino, mane jauną bernužėlį gardžiai pavalgino II285(Mrk). Svieto martelės ryteliùs neša, mano martelė nei pusrytėlių (d.) Dbč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • pavargti — pavar̃gti, sta (pàvargsta Rod), o K, Rtr, NdŽ, DŽ1, KŽ; SD192,115, H, R, MŽ, D.Pošk, Sut, N, Ak, M, L 1. intr. LzŽ netekti jėgų, pailsti: Perdien sodinom bulbas, tai pavar̃gę kap autakojai Dsm. Lietus, griausmas – burnosą užsiskleidęs i kenti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”